Паноптикум – Мартина Новакова

(English version below)

 
„Паноптикум“ е пътешествие из къщата на момиче на име Л. и дългия списък от възможни и необичайни предмети, които съхраняват спомените й.
Всеки от петте избрани предмета в тази къща-музей разказва историята й по различен начин чрез: гласовете на персонажи, призовани, за да споделят своята гледна точка; погледа на всевиждащо око; историята на стар, купен от бипазара в Мадрид и в последствие опакован, телефон; споменът за полузабравена мелодия или интервюта със служителите на фирма за изпразване на къщи. Читателят сам трябва да избере мястото си в действието, както и по кой от трите възможни пътя да премине през пиесата, в зависимост предпочитаната степен на участие и целта, с която влиза в това пространство.
„Паноптикум“ от Мартина Новакова е написана като дипломна работа в рамките на магистратурата по „Театрално творчество“ в Университет Карлос III в Мадрид. Премиерата й на испански е през юни 2018г. в Аудиторията на Университета в Леганес, Мадрид. Пиесата включва запис на някои от сцените, музикален фон и илюстрации. Брой персонажи: 5
Мартина Новакова е Бакалавър по Испанска филология от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и магистър по „Театрално творчество“ с почетна диплома от Университет Карлос III в Мадрид, с ръководител Хуан Майорга. Разбира театъра като преживяване и обича да смесва и взаимства от различни театрални форми като театър на предметите, сайт специфик, вербатим и театър на сетивата. Има опит като режисьор и актриса. В последните години участва в множество проекти, семинари и обучения с драматурзи като Хосе Санчис Синистера и Енцо Корман. Автор е на пиесите: “(Dis)placement: история за миграции”, Ла Нау, Валенсия (2019); “Препострояване на вече несъществуващо място“ в съавторство с Мигел Валентин, Мадрид, (2019);  „Паноптикум или Паметта на предметите“, Аудиторио де Леганес, Мадрид (2018); “Low cost”, Център за култура и дебат Червената къща, София (2017). Също така превежда пиеси от испански на български език, между които са „Рейкявик“ от Хуан Майорга и „Тъмният камък“ от Алберто Конехеро.
Panoptikum” is a journey inside the house of a girl named L. and an encounter with the large list of possible and strange objects that preserve her memories. Each of the five objects in this house museum tells her story in a different way: in the voice of other characters who may be evoked to retell their point of view; through the gaze of an omniscient eye; from an old telephone bought from the flea market in Madrid and then wrapped; through the sound of a half-forgotten melody; or the interviews with people whose work is to empty houses. The reader must choose where to position themselves and which of the three roads to take in order to experience the play, depending on their desired level of participation and the goal with which they enter the space. “Panoptikum” by Martina Novakova was written as a part of the MA in Theatre Creation of the Carlos III University of Madrid. The premiere in Spanish took part in June 2018 in the Auditorium of the University in Leganes. The play includes a recording of part of the scenes, a music background and illustrations. Number of characters: 5

Martina Novakova has a BA degree in Spanish Philology from Sofia University and a MA degree in Theatre Creation from the Carlos III University of Madrid directed by Juan Mayorga.She considers theatre to be an experience and likes to mix techniques from different theatre forms such as theatre of objects, verbatim, site-specific and sensory theatre. She also has experience as a director and an actor. Martina has participated in a number of different projects and courses with playwrights like José Sanchis Sinisterra and Enzo Cormann. She is the author of the plays: Displacement: a story of migrations, La NAU, Valencia (2019); Rebuild a place that no longer exists, co-authored with Miguel Valentín, Madrid, (2019); Panoptikum or The memory of objects, Auditorium of Carlos III University of Madrid, Leganes (2018); Low cost, The Red House Centre for Culture and Debate, Sofia (2017). In addition, Martina translates plays from Spanish to Bulgarian, among which are “Reikiavik” by Juan Mayorga and “The dark stone” by Alberto Conejero.