Sunum ve Kullanım Şartları ★ Eurodram

Amaçlar

Eurodram bir Avrupa tiyatrosu çeviri ağı olup Avrupa, Akdeniz ve Orta Asya dilleri üzerinde çalışır. Çeviri ağının ana amacı özellikle dil çeşitliliğini gözeterek hem tiyatro profesyonellerine hem de daha geniş halk kitlelerine genellikle yayınlanmamış işleri tanıtmaktır. Bu sebeple 2018-2019’de komiteler başka dillerden kendi dillerine tercüme edilmiş oyunları önermek için görevlendirilmiştir.

Komiteler

Eurodram, 30 farklı dilde okuma komitesi ve 300 üyesi olan bir ağdır. Tiyatro ya da çeviri dalında yetkin herkes komitelerden birisine katılmak için aday olabilir. Her komite kendi kurallarına göre (ki genellikle çok basit katılım kuralları sözkonusudur) bu başvuruyu değerlendirir.

Komiteye yeni üyeler için öneriler yapılabilir. Eurodram erkekler ve kadınlar; yeni ve kendini ispat etmiş profesyoneller; pratisyenler ve akademisyenler; kurumlarda çalışanlar ve serbest çalışanlar; yerliler ve azınlıklar arasında başarılı bir denge kurmayı amaçlar. İdeal olarak komite tiyatro yayıncıları, oyun yazarlığı yarışmaları düzenleyenler, oyun yazarlığı festival yapımcıları ve oyun yazarları birlik temsilcilerinden oluşmaktadır.

Komitede yer alan herkes eserlerin edinilmesi ve kendi komiteleri de dahil olmak üzere diğer yazarlara, ajanslara, yayıncılara, çevirmenlere ve oyun yazarları kuruluşlarına yaymayı taahhüt eder. Komitede yer alan herkes mümkün olduğu kadar eserlerin edinilmesi, yayılması ve okunmasını hedefler. Eğer oyun yazarı talep ederse, gönüllü ve/veya en istekli olan kişi kısa (anonim) bir oyun metni raporu hazırlayabilir.

Tartışma Grupları

Her üye kendi dilinin elektronik posta listesine kayıt edilir. Bu listelerde moderatörlük kısmi olarak uygulanır: Sadece üyeler mesaj gönderebilir ve gelen mesajlar merkezi bir şekilde yalnızca uygun olan komiteye yayılır. Her yeni üye bağlı bulunduğu komiteye MEO tarafından tanıtılır ve kendilerini tanıtmaları istenir. MEO Koordinatöründen gelen elektronik posta dışında, mail grubunda Fransızca- İngilizce ya da Rusça değil, her komitenin kendi dili kullanılır.

Koordinasyon

Her komite üyelerinden birisi tarafından, o komitenin yönetilmek istediği şekilde koordine edilir. Koordinatör ağın amaçlarının komite üyeleri tarafından iyi bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Amaç mümkün olan en çok sayıda metni toplamak ve yaymak; yeni üyeleri dahil etmek, bilhassa çevirmenleri, ve komitede belli bir yenilemeyi sağlamak; değişimleri gerçekleştirmek, hazırlık toplantıları yapmak ve seçilenleri oylamaktır. Koordinatör sonuçların istenilen ve eşlik edecek bilgilerle (biyografi, özet, bir kısım…) birlikte zamanında MEO’nun merkezine ulaşmasını sağlar. Koordinatör ayrıca komitesini daha geniş bir şekilde tanıtır, örneğin taslak bir basın bülteni yazar ve yayar. Mümkün olduğunda bu diğer komitelere de yayılabilir. Koordinatörler “Europe of Theaters” festivaline bir etkinlik organize ederek katılmaya

davet edilirler. Ayrıca yıllık genel kurul toplantısına da davet edilirler. Eğer gerekli görülürse MEO koordinatöre yol ve yaşam masraflarını karşılayacağı fonu bulmak konusunda destek verebilir.
Komiteler arasındaki genel koordinasyonu MEO sağlar.

Oyun Metni Teklifleri

Metinler oyun yazarları, çevirmenler, yayıncılar, ajanslar, vb. tarafından teklif edilebilir. Özgün metinler için, teklifler özgün metnin tamamını, yazarın kısa bir biyografisini, bilgi sayfasını (oyunun yazıldığı tarih ve yer, karakter sayısı, daha önce kazanılan ödüller ve önceki prodüksiyonlar), önemli sayılabilecek diğer bilgileri de içerir.

Not: Fransızca yazılan özgün metinlerde sadece profesyonel bir okuma komitesi tarafından seçilen metinler ya da Fransızca Komitesindeki bir üye tarafından tavsiye edilen metinler teklif edilebilir.

Çevirilerde, teklifler çevirinin tamamını ya da bir kısmını (genelde metnin 5’te 1’ini), metnin analitik bir özetini, yazarın kısa bir biyografisini, bilgi sayfasını (oyunun yazıldığı tarih ve yer, karakter sayısı, daha önce kazanılan ödüller ve önceki prodüksiyonlar), önemli sayılabilecek diğer bilgileri de içerir. Şurası muhakkak ki özgün dil ve çevirmenin adına da ihtiyaç vardır. Öneriler pdf formatında, her komitenin kendi adresine e-mail ile gönderilir. (mail adreslerinin listesine « comités linguistiques » sayfasından ulaşabilirsiniz.) Şüphe duyulursa, contact@eurodram.org. MEO’nun genel koordinasyonuna email gönderilebilir. Komite üyeleri eserleri doğrudan komitenin listesine göndermelidirler. Son tarih metinseçimlerinin yapılmak zorunda olduğu gündür. Teklifler nekadarerken yapılırsa, metin sirkülasyonu ve metinleri okuyup değerlendiren kişilerin sayısı da o kadar artar.

Metinler teklif edilen dile uygun olan komiteye elektronik posta ile gönderilir. Örneğin, Makedonca yazılan bir metin Makedonca Komitesi’ne gönderilir. Bu metnin Litvanca’ya çevirisi Litvanca Komitesi’ne yönlendirilir.

Teoride, metnin dili ana referans noktasıdır, yazarın hangi milletten olduğuna ya da nerede yaşadığına bakılmaz.Ancak, Eurodram Avrupa / Akdeniz / Orta Asya dışındaki bölgelerden yararlanmayı amaçlamamaktadır. Teklifler ilgili Komite tarafından tek tek değerlendirilir.

Bir oyun yazarı istediği kadar metni teklif edebilir. Ancak tavsiye edilen her sene için bir oyun metnidir. Özel durumlar haricinde, sadece yeni eserler teklif edilebilir.

Metinler doğrudan ilgili komitenin koordönatörüne ya da gerektiği takdirde Eurodram’ın genel koordinatörüne gönderilebilir. (İletişim bilgileri ve komiteleri aşağıda görebilirsiniz.) http://www.sildav.org/eurodram/comites- linguistiques

Seçmeler

Her bir Eurodram Komitesi sırayla iki yıl içinde iki seçimde bulunur ve her birinde en fazla üç metin seçilir. Aynı yazara ait birden fazla metin seçilemez. Sırayla seçim:
– çift yıllar: Kendi dilinde seçilen oyunların (bu örnekte Türkçe dilinde) diğer Avrupa dillerine çevrilmesi (başka dile çevrilmesi);

– tek yıllar: Diğer Avrupa dillerinde seçilen oyunların orjinal dile çevrilmesi (kendi diline çevrilmesi)

Oylama

Komitedeki her üyenin verebileceği 6 puanı vardır. Teoride, ilk tercih olan metne 3 puan, ikincisine 2 puan ve üçüncüsüne de 1 puan verilir. Ancak tüm kombinasyonlar olasıdır, metin başına en az 1 ve en çok 3 puan olmak üzere. Her üye fikrini istediği kadar değiştirebilir, ta ki son güne kadar.

Tarihler

Son metin gönderme tarihi : [31st of December, 2018]
Son eleme toplantısı : Mart 2019
Seçim tarihi : 21 Mart 2019

Genel Kurul : [Budapest, October 2018]

Yanıtlar

Kaynakların kıtlığı nedeniyle teklif edilen metinlerden sadece olumlu yanıtlananlar ile tekrardan iletişime geçiilir. Sonuçlar karar verildikten birkaç hafta sonra online olarak yayınlanır.
Her oyun yazarı metin raporu talebinde bulunabilir. Bu rapor, kimin yazdığı bildirilmeden kendisine yollanır.

Ağ içerisinde yılda yaklaşık 300 oyun metni değiş tokuş edilmektedir. Fransız Komitesine sunulan metinler ortalama 10 kişi tarafından okunmuştur.

Sonraki adım nedir?

Seçim maalesef bir ödeme ile sonuçlanmamaktadır.
Özgün bir metnin seçimi kendi dilinden çeviri yapanlara süratle başlamaları için bir davettir. Bir kısım metin çevirisinin seçimi çevirmene takip etmesi için bir davettir. Tamamlanmış bir çevirinin seçimi ise yönetmen ve yayıncılara prodüksiyon ve yayınlama için birer davettir.
Ağ birçok farklı yapıya sahip kuruluş ile işbirliği yapan; oyun yazarları, çevirmenler ve uluslar arası seviyedeki diğer yaratıcıortaklar ile birlikte kompleks bir karışımın dinamik bir parçasıdır.

Eurodram genel koordinasyonu : contact@eurodram.org