Evropska mreža pozorišnog prevodilaštva ★ Eurodram

Eurodram je evropska mreža pozorišnog prevodilaštva. Ova mreža obuhvata jezikeiz Evrope, centralne Azije i Mediterana. Osnovni cilj ove mreže je da omogući profesionalcima i pozorišnoj publici da se upozna s najčešće neobjavljenim delima, s posebnim akcentom na “retke” jezike.

U pozorišnoj sezoni 2015/2016, komisije će izabrati dramske tekstove napisane na njihovom jeziku koje će preporučiti za prevod na strane jezike.

KOMISIJE

Mreža se sastoji od komisija nadležnih za četrdesetak jezika, odnosno broji tri stotine članova.

Svi oni koji se razumeju u pozorište i prevođenje i žele da doprinesu razvoju ovih oblasti mogu da se prijave za pristupanje jednoj od komisija. Svako pristupanje određena komisija odobrava samostalno, a procedura je uglavnom veoma jednostavna. Ohrabruje se predlaganje novih članova.

Nastoji se da u okviru mreže u uravnoteženom odnosu budu prisutni i žene i muškarci, i početnici i stručnjaci, teoretičari i umetnici, nezavisne organizacije i predstavnici institucija, lokalni stanovnici i dijaspora itd. Poželjno je da najznačajniji izdavači drama i teorije drame, članovi komisija nacionalnih dramaturških konkursa i festivala, kao i predstavnici sindikata dramskih pisaca budu uključeni u svaku od komisija.

Zadatak svakog člana je unapređivanje sakupljanja i kruženja dramskih tekstova u okviru njegove komisije, ali i među dramaturzima, prevodiocima, agentima i književnim udruženjima. Svaki član se obavezuje da sakupi, šalje i čita što više tekstova. Oni koji imaju najviše vremena obavezuju se da napišu kratko mišljenje o tekstu (anonimno) u slučaju da to autor teksta zatraži.

GRUPE ZA DISKUSIJU

Članovi svake komisije upisani su na mejling listu komisije.

Samo članovi date komisije mogu da šalju mejlove na mejling listu, a mejlove koji se šalju na listu primaju svi članovi komisije.

MEO (Maison d’Europe et d’Orient) upisuje članove na listu i obavezuje se da predstavi svakog novog člana. Svaki novi član treba da se predstavi drugima tako što odgovori na mejl.

Za komunikaciju u grupama za diskusiju se koristi jezik date komisije, a ne francuski, engleski ili ruski, osim ukoliko se radi o porukama koje se tiču cele mreže.

IZVORI

Mreža obuhvata i mesta na kojima se mogu naći izvori informacija.

Na ovim mestima, posetiocima je omogućen pristup biblioteci pozorišnih prevoda i informacijama koje se tiču mreže putem Internet sajta (vidi “izvori” na na Internet sajtu).

KOORDINACIJA

Komisijama upravlja jedan od njihovih članova, prema pravilima koja su definisana u svakoj komisiji posebno.

Koordinator treba da se postara da svi u njegovoj komisiji razumeju pravila funkcionisanja mreže. On se takođe trudi da sakupi i pošalje što veći broj tekstova; da nađe potencijalne članove, a pogotovo među prevodiocima i da se pobrine za obnovu komisija; da organizuje razmene, sastanke i izbor tekstova. On takođe treba da finalni izbor komisije pošalje upravi, zajedno s obaveznim elementima (biografija, rezime, odlomak iz dela…). Najzad, trudi se da promoviše selekciju njegove komisije, u najmanju ruku pisanjem i slanjem izjava za štampu, i ukoliko je to moguće trudi se da promoviše selekcije drugih komisija.

Koordinatori se pozivaju da učestvuju u festivalu “L’Europe des théâtres” kroz događaje koji će organizovati i da budu prisutni na godišnjem zasedanju udruženja MEO. Ukoliko je to neophodno, MEO može da pomogne koordinatoru u traženju sredstava za put i smeštaj.

Opštom koordinacijom se bavi MEO.

TEKSTOVI

Tekstove mogu da ponude svi: pisci, prevodioci, izdavači, agenti itd.

Kada su u pitanju originalni tekstovi, predlog mora da sadrži ceo tekst, kratku biografiju autora, tehničke informacije (datum i mesto pisanja, broj likova, nagrade i prethodna izvođenja) kao i svaku drugu informaciju koja može biti interesantna.

Napomena: Za tekstove napisane na francuskom jeziku, mogu se predložiti samo tekstovi koje je prethodono neka druga profesionalna komisija izabrala ili pak po preporuci člana iz francuske komisije.

U slučaju prevoda, predlog mora da sadrži ceo ili delimičan prevod (uglavnom 1/5 originalnog teksta), analitičan siže dela, kratku biografiju autora, tehnički opis kao i svaku drugu informaciju koja može biti interesantna.Treba naznačiti i jezik na kome je tekst napisan i ime prevodioca.

Predlozi se šalju isključivo e-mailom u pdf formatu na adresu nadležne komisije (lista kontakata se nalazi na Internet sajtu pod “comités linguistiques”) ili na contact@eurodram.org. Članovi komisija tekstove šalju direktno na mejling listu njihove komisije.

Rokovi su navedeni kasnije. Što se ranije predlozi pošalju to će tekstovi više kružiti i imati veći broj čitalaca.

Tekstovi se šalju članovima komisije zadužene za jezik na kome je predlog sastavljen. Na primer, tekst napisan na makedonskom će biti poslat makedonskoj komisiji. Predlog za prevod tog istog teksta na litvanski će biti poslat litvanskoj komisji.

Jezik na kome je tekst napisan je osnovna referenca i u teoriji nacionalnost ili mesto prebivališta autora nisu bitni. Međutim, Eurodram mreža ne bavi se tekstovima koji dolaze izvan Evrope, Mediterana i centralne Azije. Ipak, i predlozi iz zemalja izvan ovih područja mogu doći u obzir, u saglasnosti s nadležnom komisijom.

Pisci mogu da predlože koliko god dela žele, i koliko god puta žele. Ipak, preporučuje se da oni ne predlažu više od jednog teksta godišnje.

Osim u slučaju obrazloženih izuzetaka, prihvataju se samo novi dramski tekstovi.

Tekstovi se šalju direktno koordinatoru date komisije ili vrhovnoj koordinaciji ako je to neophodno (za listu kontakata pogledati kraj dokumenta ili http://www.sildav.org/eurodram/comites-linguistiques)

SELEKCIJA

Svaka komisija Eurodrama vrši dva puta selekciju u periodu od dve godine i u svakoj mogu biti izabrana najviše tri teksta. U jednoj selekciji ne sme biti više tekstova istog autora.

U parnim godinama se vrši selekcija dramskih dela napisanih na jeziku komisije koja je bira za prevod na neki drugi jezik. Na primer 2012. godine makedonska komisija bira tekstove napisane na makedonskom za prevod na neki drugi jezik.

U neparnim godinama se vrši selekcija dela napisanih na nekom drugom jeziku koja se biraju za prevod na jezik komisije. Na primer 2013. godine makedonska komisija može da izabere neki tekst napisan na engleskom za prevod na makedonski.

NAČIN GLASANJA

Svaki član može raspodeliti ukupno 6 bodova. Uobičajeno, 3 boda daje tekstu koji mu se najviše dopada, 2 drugom i 1 trećem. Ali sve kombinacije su moguće, s tim što je maksimum 3 boda po tekstu i minimum 1 bod. Na primer član može odlučiti da 6 bodova raspodeli na 6 različitih tekstova (1 bod svakom) ili pak na 3 teksta (po 2 boda svakom). Članovi mogu da menjaju mišljenje do datuma predviđenog za kraj selekcije.

ROKOVI

Rok za slanje tekstova: 31. decembar 2015.

Prvi susret: januar 2016.

Većanje: februar 2016.

Rok za selekcije: 15. mart 2016.

Zasedanje udruženja: Istanbul, maj 2016.

ODGOVORI

Zbog manjka sredstava, administratori mreže u kontakt stupaju isključivo s autorima predloga koji su selektovani. Rezultati su objavljeni na Internet sajtu nekoliko nedelja nakon sastavljanja selekcije.

Autori predloga mogu da zatraže mišljenje o svom predlogu. Mišljenja je najbolje saopštiti anonimno.

Oko trista tekstova kruže svake godine u Eurodram mreži. Tekstove koji su bili predloženi francuskoj komisiji 2012. godine pročitalo je u proseku deset članova.

RAZVOJ

Za biranje tekstova se (nažalost) ne prima nikakva novčana nadoknada.

Ukoliko je neki tekst izabran, prevodioci se pozivaju da počnu da ga prevode na svoj jezik. Ukoliko je određeni nedovršeni prevod selektovan to je poziv prevodiocima da prevod završe. Selekcija prevoda celog teksta je poziv za reditelje i izdavače da se za taj tekst zauzmu.

Eurodram mreža sarađuje s mnogobrojnim institucijama što omogućava piscima i prevodiocima da učestvuju na rezidencijalnim programima. Takođe se neprestano traga za novim međunarodnim saradnjama.

Vrhovna koordinacija: contact@eurodram.org