Eurodramist

Eurodram on teatritõlkevõrgustik, mis keskendub Euroopa, Vahemere piirkonna ja Kesk-Aasia keeltele. Võrgustiku peamiseks eesmärgiks on tõsta esile seni avaldamata näitekirjandust, pöörates erilist tähelepanu keelelisele mitmekesisusele. Võrgustik koosneb umbes 30 keelepõhisest lugemiskomisjonist, kuhu kuulub ligi 300 inimest.

Iga Eurodrami lugemiskomisjon esitab teistele võrgustiku liikmetele kahe aasta jooksul vaheldumisi kaks soovitust kolme uue näidendi lugemiseks, tõlkimiseks ja levitamiseks.  Paarisaastatel soovitatakse uusi algupärandeid ning paaritutel aastatel uusi tõlkenäidendeid. Kummalgi juhul ei tohi valikus olla rohkem kui üks käsikiri autori kohta.

Näidenditekste võivad komiteedele esitada nii näitekirjanikud ise kui ka tõlkijad, kirjastajad, agendid jne. Algupärandite puhul peab ettepanek sisaldama täiemahulist käsikirja, autori lühikest elulugu, vajalikku lisainfot (kirjutamise aeg ja koht, tegelaste arv, viited auhindadele ja varasematele lavastustele) ning mis tahes lisateavet, mida peetakse oluliseks. Tõlgete puhul peavad ettepanekud sisaldama täielikku tõlget või katkendit (tavaliselt viiendik käsikirjast), kokkuvõtet teose kohta, näitekirjaniku lühikest elulugu, vajalikku lisainfot (tõlkija nimi, originaalkeel, kirjutamise aeg ja koht, tegelaste arv, viited auhindadele ja lavastustele) ning mis tahes lisateavet, mida peetakse oluliseks.

Valituks osutunud näidendite autorid ja tõlkijad ei saa Eurodramilt tasu, vaid see on üleskutse lavastajatele ja kirjastatele näidendite lavale toomiseks ning avaldmiseks. Võrgustiku kaudu jõuavad keelepõhiste lugemiskomisjonide soovitatud teosed teatriinimesteni mitmekümnes riigis Euroopast Kesk-Aasiani.

Rohkem infot Eurodrami toimimise kohta leiab kodulehelt eurodram.org.

Eurodrami üldmeiliaadress: contact@eurodram.org.