Eurodram ★ Regulament

 

OBIECTIVELE

Eurodram este o rețea europeană de traduceri teatrale din diverse limbi din Europa, Asia Centrală și din jurul Mediteranei. Principalul său obiectiv este să facă cunoscute profesioniștilor și publicului de teatru opere ce au rămas în majoritatea lor inedite, acordînd o atenție specială diversităţi lingvistice.

COMITETELE

Rețeaua este organizată în 30 de comitete lingvistice de lectură, repartizate pe limbi, incluzînd aproximativ 300 de membri .

Orice persoană competentă în materie de teatru și de traducere teatrală și doritoare să pună în comun resursele sale poate candida pentru a se alătura comitetului. Această adeziune este ratificată conform unor proceduri proprii fiecărui comitet – în general foarte simple. Orice sugestie pentru admiterea unui nou membru este binevenită.

Rețeaua se străduiește să favorizeze echilibrul și reprezentativitatea comitetelor între bărbați/femei, emergenți/experimentați, teoreticieni/practicieni, independenți/instituționali, rezidenți locali sau membri din diaspora, etc. Este de dorit ca din aceste comitete să facă parte principalii editori de teatru locali, membrii din concursurile naționale de dramaturgie sau din festivaluri de dramaturgie națională, ca și reprezentanții uniunilor de dramaturgi.

Fiecare membru are ca misiune să favorizeze circulația textelor în interiorul comitetului său, să le promoveze în special pe lîngă autori dramatici, traducători, editori, agenți și organizații de autori. El se angajează să le citească și să le transmită în circuit cît mai mult posibil. Membrii cei mai disponibili și mai pasionați se angajează să fie gată să prezinte la cererea autorului o scurtă dare de seama pe marginea lecturii ( anonim, prin intermediul coordonatorilor).

GRUPURI DE DISCUȚIE

Fiecare membru este înscris pe o listă de difuziune prin email.

Pe aceste liste pot scrie doar membrii comitetului respectiv iar mesajele trimise pe această listă sunt transmise ansamblului membrilor comitetului.

[Le webmaistre] este responsabilă de înscrierea tehnică pe listă și de anunțul intrării unui nou membru. Fiecare nou membru este rugat să se prezinte apoi celorlalți răspunzînd pe acestă listă.

Limba utilizată pentru schimburile de mesaje trebuie să fie bineînțeles cea a comitetului respectiv și nu franceza, engleza sau rusa, cu excepția mesajelor colective ale coordonării generale.

RESURSE

Rețeaua de comitete este însoţită de o rețea de locuri-resurse.

Aceste locuri pun la dispoziția publicului o bibliotecă de traduceri teatrale și informații relative la rețea pe site-ul lor internet.

COORDONAREA

Fiecare comitet este coordonat de către unul din membrii săi, după modalități proprii fiecărui comitet.

Coordonatorul trebuie să se asigure că obiectivele rețelei sunt înțelese bine de către membrii comitetului său. El se străduiește să colecteze și să pună în circulație un număr cît mai mare de texte posibil ; să recruteze noi membri, mai ales printre traducători, și să asigure reînnoirea comitetului ; să organizeze schimburile, reuniunile de pregătire și voturile pentru selecții. El se asigură că rezultatele sunt transmise la timp coordonării generale, acompaniate de elementele necesare(biografie, rezumate, extrase…). În fine, el se străduiește să promoveze selecția comitetului său, minimum prin redactarea și difuzarea unui comunicat de presă, și deasemenea, în măsura posibilului, să promoveze selecțiile altor comitete.

Coordonatorii sunt invitați să participe la festivalul”Europa teatrelor”prin organizarea unui eveniment, și deasemenea să fie prezenţi la adunarea generală anuală. Dacă este necesar, MEO poate să-i ajute să caute finanțarea cheltuielilor de transport și de sejur.

Coordonarea generală este asigurată de către MEO, fără ca aceasta să aibă un caracter definitiv.

TEXTELE

Textele pot fi propuse de toată lumea : autori, traducători, editori, agenți, etc.

Pentru textele originale, propunerile trebuie să cuprindă textul original complet, o scurtă biografie a autorului, o fișă tehnică(data și locul scrierii, numărul de personaje, referințe despre distincții și reprezentații anterioare) ca și orice element de informație complementară considerat interesant.

Pentru traduceri, propunerile trebuie să cuprindă traducerea integrală sau un fragment (în general 1/5 din operă), un rezumat analitic al operei, o scurtă biografie a autorului, o fișă tehnică (data și locul scrierii, numărul de personaje, referințe despre distincții și reprezentații anterioare) ca și orice element de informație complememtară considerat interesant. Este evident indispensabil să se indice limba originală și numele traducătorului.

Propunerile trebuie să fie făcute exclusiv prin email în format PDF pe adresa coordonatorului comitetului respectiv (vezi lista de contacte la rubrica http://eurodram.org/contact/) sau, dacă nu e precizat, pe adresa coordonării generale :  contact@eurodram.org. Membrii comitetului trimită textele direct pe lista comitetului.

Singura dată limită este data anunțată pentru selecționări. Cu cît propunerile sunt făcute mai devreme, cu atît mai largă va fi circulația și numărul de lectori pentru textul respectiv.

Textele sunt transmise comitetelor după limba în care este făcută propunerea.

De exemplu, un text scris în macedoneană va fi transmis comitetului macedonean. Dacă această piesă este selecţionată de comitetul macedonean, titlul ei va circula în toată reţeaua Eurodram şi este de dorit ca toţi traducători din limba respectivă (din macedoneană în franceză, engleză, italiană, rusă etc.) pe toată întinderea geografică a reţelei să afle de existenţa acestui text.

Cine este interesat pentru traducerea a acestui text în limba lituaniană (traducătorul insuşi, un editor, un agent din Lituania etc.) se adresează comitetului lituanian. Acest model este aplicabil tuturor celelalte limbi.

Principala referință este limba textului, fără distincție privind naționalitatea sau locul de reşedință al autorului.

Rețeaua nu are ca vocație să trateze texte venite din regiuni dincolo de zona Europa/Mediterana/Asia Centrală. În orice caz, propunerile trebuiesc studiate fiecare în parte, în legătură cu comitetul respectiv.

Un autor poate propune cîte texte dorește, de atîta ori cît dorește. Este totuși recomandat să se limiteze la un text pe stagiune.

In afara unor excepții motivate, nu sunt acceptate decît operele recente : 5 ani pentru cele originale, 10 ani pentru traduceri.

SELECȚIILE

Fiecare comitet Eurodram stabilește două selecții pe doi ani, deci de manieră bianulă, de maximum trei texte fiecare. Nu pot exista mai multe texte ale unui același autor în aceeași selecție. Este vorba de :

–       Anii cu soț : selecții de opere dramatice scrise în limba lor şi de tradus într-o altă limbă europeană(ex-traducere).

–       Anii fără soț : selecții de opere dramatice din alte limbi europene de tradus în propria lor limbă(in-traducere).

MOD DE SCRUTIN

Fiecare membru al comitetului dispune de 6 puncte. In teorie el poate să ofere 3 puncte primului text pe care-l alege, 2 puncte celui de al doilea și 1punct celui de al treilea. Dar toate combinațiile sunt posibile, cu minimum 1 punct și maximum 3 puncte pentru un text. De exemplu, 1 punct pentru 6 texte diferite, sau 2 puncte pentru 3 texte, etc. Fiecare membru poate să-și schimbe părerea de cîte ori dorește pînă la încheierea votului.

TERMENE

Data limită pentru trimiterea textelor : 31 decembrie

Proclamarea selecţiei : 15&21 martie (în cursul celor 3 luni, piesele sunt citite şi discutate)

RĂSPUNSURI

Din lipsă de mijloace, autorii propunerilor nu sunt recontactați personal decît în cazul unui răspuns pozitiv. Rezultatele sunt publicate on line.

Fiecare autor poate cere referatele de lectură. Este de dorit ca acestea să-i fie transmise în mod anonim.

URMARI

Aceste selecții (din nefericire) nu aduc nici un premiu – în afara onoarei de a fi selectat!

Selecția unui text original este o invitație adresată traducătorilor din limba respectivă să-l traducă.

Selecția unui extras de traducere este o invitație pentru traducător să continue.

Selecția unei traduceri integrale este o invitaţie adresată unor regizori și editori s-o monteze.

Rețeaua lucrează în partenariat cu numeroase structuri, ceea ce deschide posibilitaţi de rezidențe de autori, de burse pentru traducători și de partenariate pe plan internațional.