Eurodram 2022-2023 : ANBUD FÖR TEXTER

Hej
Under sessionen 2022-2023 kommer den svenska Eurodramkommittén att granska teatertexter översatta från olika språk i Europa, Medelhavsområdet och Centralasien till svenska. Texterna måste ha översatts under de senaste fem åren.

Du kan skicka dina förslag i pdf-format till theofouere1@gmail.com fram till den 19 december 2022.

Om du skickar in en pjäs innebär det att du och författaren samtycker till att den läses offentligt, i det gynnsamma fallet att den ingår i vårt urval för 2023, som enligt våra regler är begränsat till tre pjäser.

Eurodram är ett europeiskt nätverk för översättning av teatertexter som använder europeiska, medelhavs- och centralasiatiska språk. Dess huvudsyfte är att göra verk som till stor del förblir opublicerade kända för både teaterfolk och den breda allmänheten, med särskild uppmärksamhet på språklig mångfald.