EURODRAM 2020 2021 – ZAPROSZENIE DO NADSYŁANIA PRZEKŁADÓW TEATRALNYCH

POLSKI KOMITET EURODRAM 2020/2021
ZAPROSZENIE DO NADSYŁANIA PRZEKŁADÓW TEATRALNYCH

 

EURODRAM jest europejską siecią, której celem jest wspieranie i propagowanie utworów scenicznych – w oryginale i w tłumaczeniu.

W tym roku przyjmujemy przekłady sztuk teatralnych na język polski.

Spośród nadesłanych tekstów polski komitet EURODRAM wybierze trzy utwory, które będą promowane i aktywnie rekomendowane do wystawienia na scenie wśród specjalistów i ludzi teatru z sieci EURODRAM i poza nią.

Termin nadsyłania tekstów upływa 31.01.2021 r.

ZASADY UDZAŁU

– Przekłady mogą zgłaszać tłumacze, dramatopisarze, wydawcy, dramaturdzy, reżyserzy i agenci teatralni

– Każdy zgłaszający może przedstawić tylko jeden tekst

– Tłumacz zgłaszanego tekstu musi mieć w swoim dorobku przekład co najmniej jednej wydrukowanej lub wystawionej sztuki

– Tłumacz musi też dysponować prawami do tłumaczenia sztuki lub mieć zgodę autora (albo właściciela praw) na jej tłumaczenie

– Przekładane teksty powinny pochodzić z ostatnich trzech lat

– Sztuki teatralne mogą być tłumaczone ze wszystkich języków europejskich, z języków regionu śródziemnomorskiego i Azji Środkowej

ZASADY ZGŁOSZENIA

Do tekstu w formacie PDF należy załączyć formularz zawierający następujące informacje:

– tytuł przekładu

– nazwisko autora/ki oraz tłumacza/ki

– język oryginalny, tytuł sztuki w oryginale, data publikacji lub wystawienia tekstu oryginalnego

– data wystawienia lub publikacji i przekładu w języku polskim

– informacje o ewentualnych nagródach

– krótki biogram autora/ki oraz tłumacza/ki tekstu

Przekłady na język polski wraz z formularzem przyjmuje koordynatorka polskiego komitetu EURODRAM Cécile Bocianowski na adres mailowy: cecile.bocianowski@yahoo.fr

WYNIKI

EURODRAM ogłosi tytuły wybranych sztuk 21.03.2021 r. na stronie www.eurodram.org

Więcej informacji:

http://eurodram.org

Uwaga:

Powyższe warunki odnoszą się tylko do przekładów na język polski.