« ევროდრამის » დახასიათება და მისი ფუნქციონირების წესები