Svenska kommittén ★ Eurodram

Samordnare

Théo Fouéré,… Paris
Théo Fouéré,… Paris (2022)
et
Corinne François-Denève är en fransk litteraturvetare, litteraturkritiker och översättare.  Hon är lektor på Dijon universitetet. Hon är också ledare för teatersällskapet « Compagnie Benoit Lepecq », Paris / Dijon
Corinne François-Denève , academic, critic, translator (French), president of the Company Benoit Lepecq, Paris / Dijon (2019)

Medlemmar

Work in progress

Tidigare medlemmar