Svenska kommittén ★ Eurodram

Samordnare

Corinne François-Denève är en fransk litteraturvetare, litteraturkritiker och översättare.  Hon är lektor på Dijon universitetet. Hon är också ledare för teatersällskapet « Compagnie Benoit Lepecq ». Paris och Dijon.
Corinne François-Denève , academic, critic and translator. She is also president of the Compagnie Benoit Lepecq. Paris and Dijon.

Medlemmar

Work in progress

Tidigare medlemmar